Avgifter

Avgifter vårterminen 2024

Alla pass ingår i avgiften. Barn som vill vara med i barngymnastiken måste anmälas (information finns på sidan för barngympa). Till vuxenträningen behöver man inte anmäla sig - bara att komma!


Vuxen (fr.o.m. 21 år)

Vårterminen: 650 kr

Hela år 2024: 990 kr (Billigare att betala för hela året på en gång än att betala för två terminer var för sig!)

Ett pass (ej medlem) betalas via swish: 60 kr 


Ungdom (t.o.m. 20 år)

Vårterminen: 300 kr

Ett pass (ej medlem) betalas via swish: 30 kr


Barn (deltagare i barngymnastik)

Vårterminen: 250 kr

Information om betalning skickas ut i bekräftelsemailet när barnet fått plats!


Sittande/stående gympa

Avgiften gäller den som endast är med på detta pass.

Höstterminen: 300 kr

Ett pass (ej medlem) betalas via swish: 60 kr


Betalning 

Avgiften betalas in till bankgiro 326-8281
ange följande uppgifter om medlemmen på betalningen:

  • för- och efternamn
  • personnummer med 12 siffror
  • e-mailadress (helst)


Betalning ett pass

Swish 123 029 42 80.


Vuxen (fr.o.m. 21 år): 60 kr/pass

Ungdom (t.o.m. 20 år): 30 kr/pass

Medlemskort och kvitto

Medlemskort skrivs ut efterhand som betalningarna kommer in och finns att hämta i hallen före/efter vuxenpass. Det är bara vuxna som har medlemskort.

Om du behöver kvitto för t.ex. friskvårdsbidrag så skicka ett mail med ditt namn, personnummer samt dag för inbetalning till medlemsreg@eldsbergagf.se. OBS kvitto skrivs endast för betalning av hela terminer (inte för enstaka pass).


I priserna ovan för helår/halvår ingår 100 kr i medlemsavgift. Betala det pris som står under "din" rubrik ovan så har du betalat medlemsavgiften också.